Monday, April 30, 2012

saturated

tepu sama manusia
tepu sama kejadian
tepu sama emosi
tepu sama cinta
tepu sama cuaca
tepu sama permasalahan
tepu sama kata-kata
tepu sama kecacatan
tepu sama warna
tepu sama semuanya
aku tepu dengan dunia
fahamkan bila aku kata aku tepu dengan kau.terutamanya.
serius aku tepu.
tak dapat lagi nak faham kau
tak mampu lagi nak terima kau
tak boleh lagi nak hadap kau
semua jadi tepu sebab kau.
sebab kau course outline.
sbb kau.

No comments:

Post a Comment